دانلود فایلهای صوتی مراسم طشتگذاری اردبیل، ۱۳۹۴٫

مراسم طشتگذاری در اردبیل که از آن به عنوان کنگره ی بزرگ حسینیان نیز یاد میشود،

دانلود مداحیهای مراسمهای طشتگذاری در اردبیل، محرم ۱۳۹۳٫

به نام خداوند منان.